Поверителност

Въведение

Ние от екипа на Just Pablo сме наясно с риска от изтичане на лична информация и затова се отнасяме изключително сериозно към личните данни на нашите потребители. Този документ има за цел да ви запознае с методите и начините, по които боравим с потребителските данни, които събираме при използване на приложението. Моля, прочетете документа много внимателно.

Потребители на приложението

Подобно на повечето приложения, които са достъпни за ползване, така и ние събираме информация, чието естество не позволява да бъде еднозначно асоциирана с дадена личност. Такъва информация е най-често дата и час от последното влизане, времето през което не е имало активност от потребителя, езиковите настройки на устройството и версията на операционната система. Причината, поради която събираме такава динамична информация, е свързана само и единствено с това да разберем как нашите потребители използват приложението. От време на време е възможно да изготвяме статистически справки на базата на агрегатни стойности от събраната информация, които се публикуват с цел различни рекламодатели, които биха искали да рекламират, да имат ясна представа за очакваните продажби и съответната възвръщаемост на тяхната инвестиция. Също така, обработваме данни от нашите потребители, които евентуално биха могли да бъдат асоциирани с дадена личност, но не винаги. Такива данни са наприемер IP адреса, които потребителят е получил за достъп до глобалната мрежа. Тази информация не се използва с цел да се идентифицира даден потребител като личност, а по скоро да се идентифицира на базата на предварително изготвен шаблон на съотвествие. Така например, ако се идентифицира, че даден потребител използва чужд интернет доставчик, можем да се ориентираме колко от нашите потребители са извън България.

Събиране на лична информация

Някои от нашите потребители правят личен избор дали да използват някои от функциите, които им предоставя приложението, които поради своето естество, изискват събирането на лична информация от тях. Информацията, която получаваме, зависи от това колко от функциите даден потребител би искал да използва. Например, когато някой потребител би искал да разглежда по-конфиденциална информация или да напише коментар към пост, се налага да го попитаме за възрастта му, името му както и валиден и-мейл адрес с цел да докаже, че е реална личност и по възможност да не попада на неподходящо за възрастта си съдържание. Ние от екипа по никакъв начин не разпространяваме личните ви данни, освен тези, които са необходими в контекста на приложението. Например, ако наш потребител остави личен коментар към пост на друг потребител, ние няма да разкрием неговия и-мeйл адрес или възрастта му, а само името му, тъй като в този случай е необходимо

Защита на определени лични данни

Личните данни, които нашите потребители са споделили с нас, никога няма да бъдат предоставяни на трети лица. Въпреки, че са възможни случаи, при които се прави резервно копие на базата данни и това копие се складира на сървъри, които са наети от независими от нас компании, данните на всеки един потребител не могат да бъдат получени без наличието на специален ключ, който притежаваме само ние. Единственото изключение на това правило е в случайте когато има намеса на властите поради криминална активност на даден потребител. В случаите, в които сте се идентифицирали като реален потребител с цел да ползвате заключените функции на приложението, от време на време може да получавате и-мейл от нас, чрез който ви известяваме за нови ъпдейти и възможности на софтуера. Също така всеки един наш потребител трябва да е наясно, че информацията, която споделя чрез специализиран интерфейс на приложението, е защитена от чужд достъп, но това не се отнася когато в някой чат или форум към пост потребителят сподели свои лични данни чрез свободно въвеждане на текст. В такъв случай, губите всякаква гаранция, която сме ви дали за конфиденциалност и е възможно да получавате нежалана поща и/или съобщения.

Бисквитка/сесия

Бисквитка/сесия е съвкупност от информация, която помага на сървъра, с който комуникира приложението да асоциира две независими заявки като свързани, т.е. да разграничи кога текущата заявка от даден потребител е вследствие на предишна такава. Нашите потребители трябва да са наясно, че в зависимост от начина, по който използват приложението, може да има неочаквано за тях поведение от негова страна, тъй като информацията, която идва от сървъра, е на базата на минало поведение. Най-прост пример за това е когато даден потребител иска да качи снимка в дадена категория и както обикновенно натиска бутона за качване, но му се изписва съобщение, че преди по-малко от 5 минути е била изпратена заявка за качване и трябва да изкача още 1 минута преди да може отново да използва тази функция.

Реклами

Рекламите, които се появяват в приложението, може да са от специализирани компании, които предоставят програмен интерфейс за настройка на импресиите. Тъй като повечето от рекламите се генерират за всеки потребител индивидуално на базата на това какви интереси има, компанията която снабдява приложнието с реклами е възможно да събира нужната за целта и информация от устройството на потребителя. Този документ за поверителност се отнася само за информацията, която ние събираме и не покрива тази от рекламодателите.

Линкове към външни приложения и сайтове

Този документ за поверителност се отнася само за информацията, която ние събираме. Този документ за поверителност не се отнася за практиките на компании, които не са наша собственост и нямаме контрол над тях. В приложението е възможно да има линкове към други приложения или сайтове. Всяка информация, която споделите или се взима от вас е под юрисдикцията на съотвената компания, която управлява услугата.

Сигурност

Всяка информация, която събираме от вас се съхранява в база данни, която е изолирана от глобалната мрежа и достъп до нея има сървърът, както и екипът-разработчик когато е на работа. Извън работното място достъпът до базата данни не е позволен дори и за софтуерните разработчици.

Промени в документа за поверителност

Въпреки, че повечето промени в този документ ще бъдат рядкост и ще са минимални, ние ви съветваме да проверявате документа от време на време. Ако след промяна на този документ вие продължавате да използвате услугите, която ви предоставя приложението, това ще се интерпретира като съгласие от ваша страна с тези промени!

За контакти

Ако имате въпроси относно този документ за поверителност, моля свържете се с нас.